HASIC Healthy Ageing Supported by Internet and Community

HASIC-projektissa edistetään yli 65-vuotiaiden hyvinvointia ja osallisuutta kiinnittämällä huomiota ikäihmisten terveelliseen ruokavalioon, riittävään fyysiseen aktiivisuuteen, kohtuulliseen alkoholin käyttöön sekä sosiaaliseen vuorovaikutukseen.

Ikäihmisten hyvinvointia tuetaan koulutuksen, vertaisryhmätoiminnan, verkkosovelluksen sekä alueellisen palvelujen kehittämisen avulla.